Adwokat Piotr Walerczyk

Reprezentuję mieszkańców Gryfina

Skuteczność

Państwa cele i korzyści są moim priorytetem. Moja wiedza i doświadczenie gwarantują realizację założeń.

Kompleksowość

Współpracujemy z najwyższej jakości specjalistami - i to nie tylko z dziedziny szeroko pojętego prawa.

Współdziałanie

Swoich Klientów na bieżąco informuje o stanie prowadzonych spraw i podejmowanych kroków.

Bezpieczeństwo

Bedąć członkiem samorządu adwokackiego gwarantuję przestrzeganie przepisów prawa oraz etyki wykonywania zawodu.

Kancelaria Adwokacka
adwokat Piotr Walerczyk

Kancelaria Adwokacka Piotra Walerczyka świadczy usługi zarówno Klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju. Swoją profesjonalną obsługę oferuję również związkom zawodowym, jednostkom samorządu terytorialnego, stowarzyszeniom oraz fundacjom. Reprezentuję swoich Klientów przed sądami, organami ścigania i innymi instytucjami. Prowadzę sprawy sądowe, sporządzam opinie prawne i projekty umów, udzielam pisemnych i ustnych porad prawnych, prowadzę negocjacje.

Oferuję Państwu obsługę prawną opartą na przejrzystych warunkach i bliskiej współpracy. Jestem partnerem i doradcą w najważniejszych decyzjach Klienta. Każdego dnia dokładam wszelkich starań, aby świadczyć pomoc prawną na jak najwyższym poziomie i zapewnić bezpieczeństwo moim Klientom.

Podczas pierwszego spotkania indywidualnie oceniam szanse procesowe w sporach oraz ich opłacalność tak aby nie narażać Państwa na niepotrzebne koszty. Interes moich klientów zawsze stawiam na pierwszym planie.

Kontakt ze mną

Zakres usług

W ramach świadczenia usług kancelaria zapewnia swoim Klientom najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prawem karnym, w tym karnym skarbowym i karnym gospodarczym, cywilnym, rodzinnym, spadkowym, prowadzeniem działalności gospodarczej, odszkodowaniami oraz windykacją, a także prawem pracy i prawem administracyjnym.

Prawo karneZapewniam pomoc prawną w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karno - skarbowe, wykroczenia, przestępstwa związane z obrotem gospodarczym, rynkiem kapitałowym, nadużyciem zaufania

Prawo rodzinne i opiekuńczeSprawy o rozwód czy ustalenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Pomagam Klientom przejść przez ten trudny okres możliwie najłatwiej, wykorzystując najbardziej skuteczne środki prawne

Prawo spadkoweDoradztwo prawne przy dokonywaniu rozporządzeń na wypadek śmierci, jak również pomoc przy dochodzeniu praw należnych ze spadku i ochronie interesów spadkobierców

Proces sądowy i windykacja należnościKompleksowe usługi związane z prowadzeniem sporu sądowego - od momentu wyboru strategii procesowej do prawomocnego zakończenia sprawy.

Odszkodowania i zadośćuczynieniaOdszkodowania za szkody majątkowe, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu oraz o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Upadłość konsumenckaPrzepisy dotyczące upadłości konsumenckiej pozwalają skutecznie oddłużyć konsumenta, a także powstrzymać działania windykatorów oraz toczące się postępowania komornicze i sądowe o zapłatę długu

Prawo pracyWypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w sposób dyscyplinarny, dyskryminacja w pracy i nierówne traktowanie, mobbing

Prawo administracyjnePosiadam praktykę zdobytą w sporach z organami administracji samorządowej oraz rządowej, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo dla przedsiębiorcówReprezentuję Klientów w sprawach działania na szkodę spółki, łapownictwa, oszustwa, korupcji, przestępstw przeciwko dokumentom itp. Świadczę pomoc w sprawach karno - skarbowych np. wyłudzenia VAT

Formy rozliczania

Opłata za czynności adwokackie ustalana jest indywidualnie z Klientem po zapoznaniu się przez kancelarię ze zleconą sprawą. Wysokość honorarium determinowana jest zakresem czynności niezbędnych dla poprowadzenia sprawy oraz stopniem jej skomplikowania.

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług kancelarii, dysponują Państwo pełną wiedzą, dotyczącą wysokości wynagrodzenia adwokata lub zasad jego ustalenia.

Masz pytania? Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Adres kancelarii:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Walerczyk
ul. Lewandowskiego 1/2
70-237 Szczecin

Telefon:
tel/fax +48 91 820 28 54
tel.kom. +48 603 623 262

Adres e-mail:
kancelaria.walerczyk@gmail.com

Nasz profil:
Polub nas na Facebooku